Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Cegłów

CPV:
60.11.20.00-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
od dnia 1 października 2015r. do 30 czerwca 2016r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-07-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-07-28 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 80pkt
wiek taboru wskazanego do realizacji zamówienia - 20pkt


Wadium:
3000,00zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące