Stosownie do art. 114 Kodeksu Wyborczego Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości Komitetów Wyborczych:

Na terenie gminy Cegłów miejscami przeznaczonymi do umieszczania plakatów wyborczych są tablice ogłoszeń we wszystkich sołectwach:
Cegłów - przy targowisku, róg ul. Kościuszki i Willowej,
Huta Kuflewska - Huta Kuflewska 152 (dom sołtysa),
Kiczki Pierwsze, Kiczki Drugie - przy kościele,
Mienia - Mienia 48 (dom sołtysa),
Pełczanka - Pełczanka 106 (dom sołtysa),
Piaseczno - Piaseczno 233 (dom sołtysa),
Podciernie - Podciernie 85 ( remiza OSP),
Podskwarne - Podskwarne 64 (dom sołtysa),
Rososz - Rososz 2 (dom sołtysa),
Rudnik -
Skupie -
Skwarne -
Tyborów -
Wiciejów -
Wola Stanisławowska -
Woźbin - Woźbin 29 (dom sołtysa)
Wólka Wiciejowska