Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno na odcinku od drogi powiatowej nr 2242W do Leśniczówki Piaseczno

CPV:
45233223-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
31 października 2015r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-07-20 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-07-20 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 90pkt
okres gwarancji - 10pkt.


Wadium:
10 000,00zł (dziesięć tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące