Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Budowa budynku garażowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

CPV:
45.11.26.00-1, 45.11.12.00-0, 45.21.16.11-8, 45.33.10.00-6, 45.23.32.53-7, 45.31.10.00-0, 45.23.32.26-9.

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
31 marca 2016r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-07-13 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-07-13 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 80
okres gwarancji - 20


Wadium:
7000,00zł (siedem tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące