Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Huta Kuflewska - Wola Stanisławowska

CPV:
45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.32.52-0

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30 września 2015r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1.


Oferty można składać do:
2015-07-06 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-07-06 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 90pkt.
okres gwarancji 10pkt.


Wadium:
10 000,00zł (dziesięć tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące