Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Cegłów oraz modernizacja prasy osadu na oczyszczalnię ścieków w Cegłowie.

CPV:
45.11.12.00-8, 45.23.13.00-8, 42.99.69.00-3

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30 listopada 2015r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-06-15 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-06-15 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 90pkt.
Termin gwarancji - 10pkt.


Wadium:
10000,00zł (dziesięć tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące