Sołtysi 2011-2015
Lp Sołectwo Sołtys Adres (kontakt- kier. 25))
1 Cegłów I Halina Balcerak Cegłów ul. Sienkiewicza 52
(757-02-40)
2 Cegłów II Stanisław Wąsowski Cegłów ul. Mickiewicza 9
(757-08-02)
3 Huta Kuflewska Andrzej Uchman Huta Kuflewska 152
(752-30-50)
4 Kiczki Pierwsze Bogusława Kieliszczyk Kiczki Pierwse 33
(757-82-43)
5 Kiczki Drugie Hanna Luba Kiczki Drugie 34
(757-82-59)
6 Mienia Emilia Wąsowska Mienia 48
(757-05-68)
7 Pełczanka Zofia Redek Pełczanka 106
(757-07-80)
8 Piaseczno Irena Galbarczyk Piaseczno 233
(757-83-64
9 Podciernie Elżbieta Bajszczak Podciernie 122
(757-89-15
10 Podskwarne Krzysztof Sadowski Podskwarne 64
(757-88-09)
11 Posiadały Sławomir Niedek Posiadały 104
757-81-17)
12 Rososz Elżbieta Nalazek Rososz 2
(757-82-83)
13 Rudnik Jan Uchman Rudnik 99
(757-01-27)
14 Skwarne Ryszard Skorys Skwarne 6
(757-06-80)
15 Skupie Piotr Sadowski Skupie 67
(757-83-32)
16 Tyborów Iwona Wąsak Tyborów 46
(698 435 415)
17 Wiciejów Bolesłwa Zychowicz Wiciejów 47
(757-04-97)
18 Wola Stanisławowska Mariola Zgódka Wola Stanisławowska 1
(660-418-297)
19 Woźbin Hanna Wójcik Woźbin 29
(757-06-37)
20 Wólka Wiciejowska Janusz Romanowski

Wólka Wiciejowska 11