Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolnego w Piasecznie

CPV:
45.44.30.00-4, 45.32.00.00-6, 45.33.11.10-0, 45.33.11.00-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30 września 2015r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-06-09 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-06-09 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 80pkt
okres gwarancji - 20pkt


Wadium:
9000,00zł (dziewięć tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące