Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu.

CPV:
72.40.00.00-2, 72.31.80.00-7, 32.42.00.00-3

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
35 dni od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-05-13 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-05-13 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 80 pkt
transfer danych - 10 pkt.


Wadium:
8000,00zł (osiem tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące