Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
rozbudowa budynku Zespołu Szkolnego w Piasecznie

CPV:
45.21.42.00-2, 45.26.28.00-9

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
25 sierpnia 2015

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów


Oferty można składać do:
2015-05-15 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-05-15 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów


Kryteria wyboru:
cena - 80pkt.
okres gwarancji - 20pkt.


Wadium:
3500,00zł (trzy tysiące pięćset)

Uwagi:


Firmy uczestniczące