Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne w technologii LED w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów

CPV:
45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.60.00-5

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
25 sierpnia 2015r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-05-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-05-14 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 80pkt
warunki gwarancji - 20pkt


Wadium:
4 000,00zł (cztery tysiace)

Uwagi:


Firmy uczestniczące