Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest usługa na wynajem wraz z obsługą operatorską koparki na kołach.


CPV:
45520000-8

Tryb zamówienia:
zapytanie ofertowe

Warunki:
Koparka musi posiadać w zależności od potrzeb Zamawiającego następujące wyposażenie:
maszyna na kołach,
- łyżka koparkowa o szerokości 40 cm,
- łyżka koparkowa o szerokości 60 cm,
- łyżka koparkowa o szerokości 90 cm,
- łyżka koparkowa tzw. "skarpówka",
- wysięg ramienia umożliwiający kopanie na głębokości do 5,0 m.
- masa koparki od 8 do 18 ton


Termin realizacji:
do 31 grudnia 2015r.

Osoba odpowiedzialna:
Andrzej Boniakowski

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Cegłowie
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-04-30 godz: 14:00

Otwarcie ofert:
2015-04-30 godz: 14:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Cegłowie
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 5


Kryteria wyboru:
cena - 95%
czas udostępnienia maszyny wraz z operatorem - 5%


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące