Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Wioska kulinarna w Podcierniu - utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów.

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
15 września 2014r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów. 05-319 Cegłów ul. Kościuszki 4, pok. nr 1

Oferty można składać do:
2014-05-12 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-05-12 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów. 05-319 Cegłów ul. Kościuszki 4, sala konferencyjna

Kryteria wyboru:
cena

Wadium:
11000,00zł (jedenascie tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące