Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Świadczenie usług w zakresie administrowania obiektem Wioska Kulinarna w Podcierniu

CPV:


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
12 miesięcy od daty podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Wojciech Juszczak. tel. 25 759 59 34

Miejsce składania ofert:
Gmina Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłow
pok. nr 1.


Oferty można składać do:
2015-04-24 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2015-04-24 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłow
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące