Zamawiający:
Wójt Gminy Cegłów

Tytuł przetargu:
Modernizacja dróg gminnych dojazdowych ks. F. Katuszewskiego/dz.195/25/, Zygmunta III-go Wazy/dz.195/27/, Mazowiecka/dz.197/16/

CPV:
45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.32.52-0

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30.06.2015r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-04-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-04-14 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 90%
okres gwarancji - 10%


Wadium:
6000,00zł (sześć tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące