Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Modernizacja przestrzeni publicznej w Kiczkach Pierwszych

CPV:
45.45.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.23.32.26-9

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
15 czerwca 2015r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-03-31 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-03-31 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 90 pkt.
Okres gwarancji - 10 pkt.


Wadium:
12 000,00zł (dwanaście tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące