Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Zakup i dostarczenie sprzętu teleinformatycznego wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem dla 50 gospodarstw domowych oraz 3 jednostek podległych Gminie Cegłów

CPV:
30.20.00.00-1; 48.00.00.00-8; 50.31.20.00-5

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
28 dni od daty podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-03-12 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-03-12 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 90pkt
gwarancja - 10 pkt.


Wadium:
10 000,00zł.

Uwagi:


Firmy uczestniczące