Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Zakup sceny oraz utworeznie terenu rekreacyjnego wokół Wioski Kulinarnej w Podcierniu

CPV:
44.21.23.20-8

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
26/03/2015

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-03-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-03-05 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 80 pkt.
okres gwarancji - 20 pkt.


Wadium:
3 500,00zł (trzy tysiące pięćset)

Uwagi:


Firmy uczestniczące