Wójt Gminy Cegłów ogłasza przetarg ustny  nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Cegłowie przy placu Anny Jagiellonki 2, - poprzednio posterunek Policji.

Termin przetargu 23 marca 2015r.

Wadium należy wpłacić do 18 marca 2015r.

Osoba odpowiedzialna: Mirosława Cabaj (25) 759-59-39