Sprawozdanie przedkładane przez Wójta Gminy Cegłów Radzie Gminy Cegłów w trybie art. 25 ustawy o systemie oświaty