Sprawozdanie przedkłada Wójt Gminy Cegłów Radzie Gminy Cegłów za miniony rok szkolny, zgodnie z art. 25 ustawy o systemie oświaty