Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc parkingowych nas działkach 131/3, 131/9, 131/10.

CPV:
45.21.22.22-8; 45.31.00.00-3; 45.31.40.00-1

Tryb zamówienia:
przetarg niepgraniczony

Warunki:


Termin realizacji:
31 sierpnia 2017r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-03-16 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-03-16 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 70 pkt.
okres gwarancji - 30 pkt.


Wadium:
180 000,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące