Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Odnowa i rozwój miejscowości Cegłów poprzez zagospodarowanie i utwardzenie placów wiejskich.

CPV:
45.23.32.26-9

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30 maja 2015r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-02-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-02-25 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyja


Kryteria wyboru:
Cena - 80%
Warunki gwarancji - 20%


Wadium:
11 500,00zł.

Uwagi:


Firmy uczestniczące