Wójt Gminy Cegłów ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Cegłów - podinspektor ds oświaty, pozyskiwania funduszy zewn ętrznych i spraw społecznych

Termin składania ofert do 23 lutego 2015r.

W terminie określonym w ogłoszeniu wpłynęly 3 oferty.

Dwie oferrt spełniały wymagania formalne.

W wyniku postępowania konkursowego z dniam 1 marca 2015r zostanie zatrudniona P. Agnieszka Parol - zam. Mińsk Mazowiecki