Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Zakup sceny oraz utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Wioski Kulinarnej w Podcierniu.

CPV:
45.45.30.00-7, 45.45.31.00-8, 44.21.23.20-8

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
26/03/2015

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-02-20 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-02-20 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 80pkt.
okres gwarancji na scenę - 20pkt.


Wadium:
4000,00zł (cztery tysiące)

Uwagi:


Firmy uczestniczące