Wójt Gminy Cegłów ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Cegłów - referent ds ochrony środowiska i rozliczeń należności za wodę i ścieki.

Termin składania ofert do 20 lutego 2015r.