Wójt Gminy Cegłów ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Gminy Cegłów ds obsługi kancelarii, archiwum zakładowego, promocji i spraw społecznych.

Termin składania ofert do 10 lutego 2015r .

W terminie zgodnym z ogłoszeniem wpłynęło 8 ofert.

Dwie oferty spełniały wymagania formalne zgodnie z ogłoszeniem.

W wyniku postępowania konkursowego od 1 marca 2015r zostanie  zatrudniona P. Anna Cegiełka zam. Podskawrne