1.       Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, pokój nr 1, w terminie do dnia 22/04/2014 roku, godz. 10:00

2.       Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, pok. sala konferencyjna, dnia 22/04/2014 roku, godz. 10:30