Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa części drogi gminnej 220105W - ul. Mickiewicza w miejscowości Cegłów.

CPV:
45.23.31.23-7.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
termin składania ofert 16/04/2014r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kosciuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Oferty można składać do:
2014-04-03 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-04-03 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kosciuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena

Wadium:
12000

Uwagi:


Firmy uczestniczące