Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz podmiotu który udokumentuje tytuł prawny do nieruchomości oznaczonej nr 101/1 w obrębie Woźbin Gmina Cegłów.