Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Dostawa, montaż mebli i wyposażenia do przedszkola w Cegłowie

CPV:
39000000-2- meble (włączenie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe(z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej

Warunki:


Termin realizacji:
10.03.2022

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
za pośrednictwem miniPortal
http://miniportal.uzp.gov.pl


Oferty można składać do:
2021-11-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-11-26 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
Cena - 60
Okres gwarancji mebli - 30
Termin dostawy -10


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące