Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
"Dostawa, montaż mebli i wyposażenia do przedszkola w Cegłowie"

CPV:
CPV 39000000-2- meble (włączenie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe(z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
CPV 30200000-1 Urządzenia komputerowe
CPV 30121200-5 Urządzenia fotokopiujące


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
10 marzec 2022r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu
http://miniportal.uzo.gov.pl


Oferty można składać do:
2021-11-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-11-18 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
Cena - 60
Okres gwarancji mebli - 30
Termin dostawy - 10


Wadium:
3000zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące