Zamawiający:
GMINA CEGŁÓW

Tytuł przetargu:
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Cegłów oraz z PSZOK"

CPV:
90.00.00.00-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/ sprzątania i usług ekologicznych
90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami komunalnymi
90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów
90.51.31.00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90.51.40.00-3 Usługi recyklingu odpadów
90.53.30.00-2 Usługi gospodarki odpadami


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty można składać do:
2021-11-10 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2021-11-10 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert ściągniętych przez Zamawiającego z jego konta ePUAP.

Kryteria wyboru:
Cena 100 %

Wadium:
w części 1 - 5.000,00zł; w części 2 - 3.000,00zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące