Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
"Dostawa, montaż mebli i wyposażenia do przedszkola w Cegłowie"

CPV:
CPV 39000000-2- meble (włączenie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe(z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
CPV 30200000-1 Urządzenia komputerowe
CPV 30121200-5 urządzenia fotokopiujące


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 28 lutego 2022

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2021-11-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-11-05 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
Łączna cena ofertowa brutto 60pkt
Okres gwarancji mebli 30pkt
Termin dostawy 10pktWadium:
3000

Uwagi:


Firmy uczestniczące