Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu
Gminy Cegłów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 500 000,00 zł


CPV:
66 11 30 00 - 5 usługi udzielania kredytu

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2021-10-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-10-14 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące