Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Cegłów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 500 000,00 zł

CPV:
66 11 30 00 - 5 usługi udzielania kredytu

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
80 dni od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2021-09-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-09-27 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:
Nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące