Zamawiający:
GMINA CEGŁÓW

Tytuł przetargu:
Zakup nowego lekkiego samochodu z przeznaczeniem
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie


CPV:
34144210-3 wozy strażackie
35110000-8 - sprzęt ratowniczy, gaśniczy i bezpieczeństwa
34114000-9 - pojazdy specjalne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej

Warunki:


Termin realizacji:
60 DNI OD PODPISANIA UMOWY

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2021-09-22 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2021-09-22 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
1. Cena (C) - waga kryterium 80%
2. Okres gwarancji na pojazd (G) - waga kryterium 10%
3. Okres gwarancji na zabudowę pożarniczą (G1) - waga kryterium 10%


Wadium:
NIE WYMAGANE

Uwagi:


Firmy uczestniczące