Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę to działka o numerze ewidencyjnym 217/2 o powierzchni 7082 m2, położonej w miejscowości Mienia, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/00059258/6.