Zamawiający:


Tytuł przetargu:
Budowa chodnika w Cegłowie - ul. Mickiewicza

CPV:
45.23.31.40-2

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
29.10.2021

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
https://epuap.gov.pl/wps/portal

Oferty można składać do:
2021-08-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-08-11 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące