Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Woźbin.

CPV:


Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez negocjacji

Warunki:


Termin realizacji:
29 /10/2021

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
pośrednictwem miniPortalu https://miniportal
.uzg.gov.pl


Oferty można składać do:
2021-08-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-08-05 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
Cena - 60pkt.
Gwarsancja - 40 pkt.


Wadium:
5 000,00zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące