Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego - Piaseczno