Zawiadomienie o posiedzeniu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędą się w dniu 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) godz. 15:00 w  sali konferencyjnej budynku Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie (adres: ul. Kolejowa 17).

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.    Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Cegłów.

2.    Sprawy różne.