Wójt Gminy Cegłów zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cegłów i na stronie internetowej www.bip.ceglow.pl zamieszczono informację o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem parterowym podwyższonym o pow. użytkowej 62,96 m2 wykorzystywanego jako sklep spożywczy w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Wiciejowie stanowiącej własność Gminy Cegłów.