Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Dostawa kontenerów i pojemników na wyposażenie PSZOK w Cegłowie

CPV:
44613300-3

Tryb zamówienia:


Warunki:


Termin realizacji:
18/02/2021

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów


Oferty można składać do:
2021-01-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-01-11 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów


Kryteria wyboru:
Cedna - 100%

Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące