Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Dostawa i montaż wagi najazdowejCPV:
42923110-6; 38311200+0

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
20 stycznia 2021r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów


Oferty można składać do:
2020-12-07 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-12-07 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów


Kryteria wyboru:
Cena - 60,0pkt
Gwarancja i rękojmia - 40,0pkt.


Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące