W dniach od 27 listopada 2020 r. do dnia 25 stycznia 2021 r., tj. na okres 60 dni, w Urzędzie Gminy Cegłów, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, sala konferencyjna, w godzinach pracy (Pn 8:00-18:00, Wt-Cz 8:00-16:00, Pt 8:00-14:00) zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu, niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów: Cegłów, Huta Kuflewska, Kiczki Drugie, Kiczki Pierwsze, Mienia, Pełczanka, Piaseczno, Podciernie, Podskwarne, Posiadały, Rososz, Rudnik, Skupie, Skwarne, Tyborów, Wiciejów, Wola Stanisławowska, Wólka Wiciejowska, Woźbin położonych na terenie Gminy Cegłów

Zgodnie z art. 21 ust. 5 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) w terminie 30 od daty wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzania lasów zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

  1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów,
  2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wyłożenie UPUL” na adres: urzad@ceglow.pl,

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Projekt UPUL Cegłów

Projekt UPUL Huta Kuflewska

Projekt UPUL Kiczki Drugie

Projekt UPUL Kiczki Pierwsze

Projekt UPUL Mienia

Projekt UPUL Pełczanka

Projekt UPUL Piaseczno

Projekt UPUL Podciernie

Projekt UPUL Podskwarne

Projekt UPUL Posiadały

Projekt UPUL Rososz

Projekt UPUL Rudnik

Projekt UPUL Skupie

Projekt UPUL Skwarne

Projekt UPUL Tyborów

Projekt UPUL Wiciejów

Projekt UPUL Wola Stanisławowska

Projekt UPUL Wólka Wiciejowska

Projekt UPUL Woźbin