Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Cegłów oraz z PSZOK

CPV:
90.00.00.00-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/ sprzątania i usług ekologicznych
90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami komunalnymi
90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów
90.51.31.00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90.51.40.00-3 Usługi recyklingu odpadów
90.53.30.00-2 Usługi gospodarki odpadami


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2020-11-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-11-23 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłow
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Kryterium I - cena 60%
Kryterium II - termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 40%


Wadium:
20 000,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące