Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
"Przebudowa i rozbudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytko-wania budynku przedszkola wraz z niezbędna infrastrukturą tech-niczną"

CPV:
45.21.41.00-1 45300000-0 45.10.00.00-8 45.40.00.00-1 45.42.10.00-4 45.33.00.00-9 45.33.23.00 45.33.10.00-6 45.33.12.10-1 45.33.22.00-5 45.34.20.00-6 45.11.12.91-4 45.31.00.00-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 30 marca 2022r

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Cegłowie, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów

Oferty można składać do:
2020-11-06 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-11-06 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Cegłowie, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów

Kryteria wyboru:
Cena 60%
Gwarancja 40%


Wadium:
20.000,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące