Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet.

CPV:
72400000-4; 72411000-4

Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe

Warunki:


Termin realizacji:
od 01/01/2021r. do 31.12.2025r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
elektronicznie na adres urzad@ceglow.pl

Oferty można składać do:
2020-10-02 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-10-02 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące