Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Cegłów wraz z usługą kominiarską Gmina Cegłów

CPV:
90915000-4; 71356100-9; 71315410-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
05/11/2020

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów


Oferty można składać do:
2020-08-20 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-08-20 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów


Kryteria wyboru:
Cena - 60pkt
Termin wykonania - 40pkt.


Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące